شهدا
 
یادواره شهدا بافق
یادواره شهدا

اطلاعات مربوط به همايش ها و كنگره هاي برگزار شده در ارتباط با شهدا

 

رديف

نام همايش و كنگره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

مجري برگزاري

دستگاه هاي همكار

توضيحات

1

اولين يادمان شهداء

مسجد

ولي عصر دانشگاه

 

دفتر فرهنگ اسلامي

بسيج دانشجويي- سپاه پاسداران دفتر امام جمعه فرمانداري

بنياد شهيد- سنگ آهن

سخنران

حجت الاسلام جوشقاني

مداح حاج سازگاري

2

دومين يادمان شهداء

مسجد

ولي عصر دانشگاه

فروردين 86

دفتر فرهنگ اسلامي

بسيج دانشجويي- سپاه پاسداران دفتر امام جمعه فرمانداري

بنياد شهيد- سنگ آهن

سخنران

حجت الاسلام جلاليان

راوي حاج حسين كاوي

3

سومين يادمان شهداء

مسجد

ولي عصر دانشگاه

فروردين 87

دفتر فرهنگ اسلامي

بسيج دانشجويي- سپاه پاسداران دفتر امام جمعه فرمانداري

بنياد شهيد- سنگ آهن

سخنران:

حجت الاسلام فلاح

مداح:حاج سلحشوري

4

چهارمين يادمان شهداء

مسجد

ولي عصر دانشگاه

فروردين 88

دفتر فرهنگ اسلامي

بسيج دانشجويي- سپاه پاسداران دفتر امام جمعه فرمانداري

بنياد شهيد- سنگ آهن

سخنران:

حجت الاسلام نادم

مداح:حاج حسيني

5

پنجمين يادمان شهداء

مسجد

ولي عصر دانشگاه

فروردين 89

دفتر فرهنگ اسلامي

بسيج دانشجويي- سپاه پاسداران دفتر امام جمعه فرمانداري

بنياد شهيد- سنگ آهن

سخنران:

حجت الاسلام غروي

مداح:حاج شفيعي

6

ششمين يادمان شهداء

مسجد

ولي عصر دانشگاه

فروردين 90

دفتر فرهنگ اسلامي

بسيج دانشجويي- سپاه پاسداران دفتر امام جمعه فرمانداري

بنياد شهيد- سنگ آهن

سخنران:

حجت الاسلام فرشاد

مداح:حاج مالكي

7

هفتمين يادمان شهداء

مسجد

ولي عصر دانشگاه

ارديبهشت 91

دفتر فرهنگ اسلامي

بسيج دانشجويي- سپاه پاسداران دفتر امام جمعه فرمانداري

بنياد شهيد- سنگ آهن

سخنران:

حجت الاسلام فلاح

مداح:حاج محمد تاري

8

هشتمين يادمان شهداء

مسجد

ولي عصر دانشگاه

ارديبهشت 92

دفتر فرهنگ اسلامي

بسيج دانشجويي- سپاه پاسداران دفتر امام جمعه فرمانداري

بنياد شهيد- سنگ آهن

سخنران:

حجت الاسلامبشكاني

مداح:حاج حسين خاني

9

نهمين يادمان شهداء

مسجد

ولي عصر دانشگاه

1رديبهشت 93

دفتر فرهنگ اسلامي

بسيج دانشجويي- سپاه پاسداران دفتر امام جمعه فرمانداري

بنياد شهيد- سنگ آهن

سخنران:

حجت الاسلامحقيقت

مداح:حاج رضا طاهري

10

دهمين يادمان شهداء

مسجد

ولي عصر دانشگاه

ارديبهشت 94

دفتر فرهنگ اسلامي

بسيج دانشجويي- سپاه پاسداران دفتر امام جمعه فرمانداري

بنياد شهيد- سنگ آهن

سخنران:

حجت الاسلامحقيقت

مداح:ابوالقاسم قانعي

 
ainh
سخن روز
'NoData' not found in DataDic
تعداد بازدیدکنندگان امروز 19
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 235
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1160470
تعداد کاربران بر خط 0
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail