header1
width=33
اخبار سایت
تشريح نحوه بازخريد متقاضيان و ادامه تحصيل كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي
تشريح نحوه بازخريد متقاضيان و ادامه تحصيل كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي

دكتر محمدصادق ضيائى مشاور رئيس و رئيس مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي درباره مصوبات اخير هيات رئيسه و نشست هماهنگي و پايش امور استان ها كه 29 آذر به رياست دكتر فرهاد رهبر رئيس دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اينكه رسيدگي به امور كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي از دغدغه هاي اصلي دكتر فرهاد رهبر است، اغلب مصوبات اين دو نشست مربوط به حوزه توسعه مديريت و منابع انساني بود.

مشاور رئيس و رئيس مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: در جلسه اخير هيات رئيسه دانشگاه ، در سه بند مصوب سعي شد بر اساس امكانات سازمان و آنچه مصوبات قبل بوده است، درباره بازخريد سنوات، بازخريد مرخصي و موضوع تحصيل كاركنان تصميم گيري شود.

وي افزود: همواره رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بر اين موضوع تاكيد دارند كه مصوبات قبل، هر آنچه بوده بايد اجرا شود، بنابراين مصوبات جديد در مورد كساني است كه بعد از ابلاغ اين مصوبه درخواست بازخريد و پرداخت سنوات خود را ارائه مي كنند و اين مصوبات عطف به ماسبق نمي شود.

دكتر ضيائي در تشريح مصوبات اخير هيات رئيسه دانشگاه تاكيد كرد: بر اساس بند 5 مصوبه جلسه 238 هيات رئيسه، مقرر شد كليه مصوبات قبل درخصوص كاركنان متقاضي و مازادي كه مشمول بازخريد سنوات مي شوند،لازم الاجرا باشد و كساني كه از يكم دي ماه 96 به بعد در اعداد بازخريد سنوات قرار مي گيرند، با سابقه زير 20 سال، به ازاي هر سال سنوات خدمت 45 روز و با سابقه بيش از 20 سال به ازاي هر سال 30 روز سنوات خدمت، مي توانند بازخريد شوند.

مشاور رئيس و رئيس مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: بند 6 اين مصوبه هم به موضوع درخواست بازخريد مرخصي كاركنان اشاره دارد كه مصوب شد تقاضاهايي كه مربوط به قبل از 1 دي 96 است و روال قانوني آن طي شده، طبق دستور صادره پرداخت شود و در مورد درخواست هاي پس از اين تاريخ قرار شد بخشنامه اي از حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع انساني ابلاغ و اطلاع رساني شده تا كاركنان مطلع شوند از اين تاريخ به بعد درباره بازخريد مرخصي چه تصميمي گرفته شده است.

وي درباره بند 7 مصوبه اخير هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي كه مربوط به تحصيل كاركنان است، اظهار داشت: درباره ادامه تحصيل كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كه تحصيل آنها مربوط به قبل از نيم سال دوم سال تحصيلي 96-97 است، مقرر شد هركدام از كاركناني كه مبادرت به شروع تحصيل كردند، مجوزهاي صادره قبل به قوت خود باقي مانده و كاركناني كه از نيم سال دوم تحصيلي (بهمن 96) متقاضي تحصيل هستند، پس از تأييد مديريت مربوطه، در كميته اي زير نظر معاونت توسعه مديريت و منابع انساني موضوع بررسي و تصميم لازم اخذ خواهد شد؛ ضمنا در خصوص اعمال مدارك تحصيلي، اسناد بالادستي و مصوبات قانوني لارم الاجراست.

دكتر ضيائي درباره مصوبات جلسه هماهنگي و پايش امور استان ها نيز گفت: اين نشست 12 مصوبه مربوط به حوزه هاي آموزشي، جابه جايي رشته ها، طرح تعاون هيات علمي، طرح امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي، طرح ناحيه بندي استان ها و... داشت كه دو مصوبه مهم مربوط به كاركنان است.

مشاور رئيس و رئيس مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي افزود: در بند 7 اين مصوبه مقرر شد واحدهاي استاني بازخريد كاركنان را با تامين منابع مالي و با رعايت استانداردهاي ابلاغي انجام دهند، همچنين در اين مصوبه بر اساس تاكيد دكتر فرهاد رهبر مقرر شده كه قراردادهاي قبلي با كاركنان بازخريد شده با همان شرايط قبلي برقرار است و استان ها مجوز تغيير آن را ندارند و اين مصوبات بعد از صورتجلسه (1 دي 96) به اينگونه خواهد بود كه كاركنان با 20 سال و بيش از 20 سال كار، سالي 30 روز و كاركنان داراي سابقه كار كمتر از 20 سال به ازاي هر سال خدمت 45 روز حقوق دريافت خواهند كرد.

وي در ادامه گفت: دكتر فرهاد رهبر در جلسه پايش استان ها تاكيد كرد كه منابع لازم براي بازخريد كاركنان تامين شود تا به افرادي كه مي خواهند خود را بازخريد كنند، كمك شود.

به گفته دكتر ضيائي، بر اساس مصوبه هماهنگي و پايش امور استان ها، استخدام نيروي جديد در بخش هاي اداري به هر شكل مطلقا ممنوع است و بايد نيروي انساني در بخش هاي مختلف اعم از هيات علمي و كاركنان ساماندهي و چابك سازي شود.

مشاور رئيس و رئيس مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي با تاكيد بر اينكه موضوع ادغام يا تعطيلي هيچ يك از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مطرح نيست، گفت: موضوع تجميع مديريت و ناحيه بندي واحدها در دوره مديريت جديد دانشگاه آزاد اسلامي در دستور كار قرار دارد و ساختار اداري استان ها بايد متناسب با ساختار اداري سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي اصلاح شود.

دكتر ضيائي اظهار داشت: اميدوارم با اجرا و پيگيري اين مصوبات بتوانيم يك فضاي كارآمد و كارآ و معتمدانه در دانشگاه آزاد اسلامي داشته باشيم تا خانواده بزرگ دانشگاه كه بالغ بر 100 هزار همكار هيات علمي و كاركنان و نيز يك ميليون و 500 هزار دانشجو مي شود را با آرامش هدايت كنيم.

وي خاطرنشان كرد: تمامي تلاش و استراتژي دكتر فرهاد رهبر در مديريت دانشگاه آزاد اسلامي، تامين امنيت شغلي كاركنان، ارتقاي معيشت زندگي آنان و برخورداري از سطح كيفي مناسب در زندگي است و اعتقاد ايشان اين است، زماني كه فرد تامين امنيت شغلي و معيشت زندگي داشته باشد، بهره وري بيشتري خواهد داشت و اين موضوع را در مديريت هاي قبلي ايشان هم ديده و لمس كرده ايم.

رئيس مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: تاكيد دكتر فرهاد رهبر در دانشگاه آزاد اسلامي بر اين است كه متكي به شهريه هاي دانشجويي نباشيم و بتوانيم امكانات عظيم اين دانشگاه را مديريت كنيم و اتاق فكر بزرگ اين دانشگاه كه بالغ بر 30 هزار عضو هيات علمي و حدود 500 هزار دانشجوي تحصيلات تكميلي است را به حركت درآوريم و نسبت به حل مشكلات كشور حساس و كوشا باشيم.

دكتر ضيائي در پايان با بيان اينكه نيمي از آموزش عالي كشور بر عهده دانشگاه آزاد اسلامي است، از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواست كه دانشگاه آزاد اسلامي را در اجراي برنامه خود كمك كند تا به 100 هزار عائله و بيش از يك ميليون و 500 هزار دانشجوي اين دانشگاه خدمت رساني شود تا با آرامش به تحقق اهداف كيفي آموزش و پرورش بپردازند.

وي اظهار اميدواري كرد كه دانشگاه آزاد اسلامي بتواند رسالت خود را بر نظام آموزش عالي كشور از اين رهگذر محقق سازد.

خبر
11:01 152
1396/10/11
.
عکس روز
دانشگاه در باران
<   <<  1  >>   >  
.
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail