header1
width=33
اخبار سایت
جلسه هم اندیشی راههای کنترل و پیشگیری از استعمال دخانیات در بین نسل جوان
جلسه هم اندیشی راههای کنترل و پیشگیری از استعمال دخانیات در بین نسل جوان

دانشگاه آزاد اسلامی با همکار مرکز بهداشت بافق برگزار کرد:

جلسه هم اندیشی راههای کنترل و پیشگیری از استعمال دخانیاد در بین نسل جوان

در جلسه ای با حضور رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بافق،کارشناسان این شبکه،رئیس ،معاون،مدیران و تعدادی از کارکنان واحد بافق جلسه هم اندیشی برای یافتن راهکارهای عملیاتی کنترل و پیشگیری از استعمال دخانیات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق برگزار شد.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بافق در این جلسه با بیان اینکه متاسفانه در سالهای اخیر استعمال دخانیات خصوصا قلیان در کشور رشد 40 درصدی داشته، عواملی مانند درآمدزایی و سودجویی فروشندگان، بی کاری، مشکلات خانوادگی و روحی روانی را از مهمترین عوامل این افزایش قلمداد کرد.

محمد جواد فتاحی مرگ و میر ناشی از استعمال دخانیات در ایران را 55 هزار نفر اعلام کرد و افزود: امروز سن استفاده از قلیان به 13 سال رسیده است.

فتاحی مصرف سالیانه سیگار در ایران را حدود 55 میلیارد نخ عنوان کرد و خاطر نشان ساخت با در نظرگرفتن این آمار، سالیانه حدود 15 هزار میلیار تومان سرمایه مالی کشور دود می شود.

در این جلسه پس از بحث و بررسی راههای موثر کاهش استعمال دخانیات راهکارهایی مانند: بازگرداندن قبح استعمال قلیان با کمک رسانه و شبکه های ارتباط جمعی، عمل به قانون منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی، تاکید بر آموزش و آگاهسازی از سنین کودکی، آگاه سازی خانواده ها، جایگزینی ورزش با رایگان نمودن سالن های ورزشی و ... مطرح شد.

خبر
15:24 53
1398/03/29
.
.
هنرسراي دانشگاه
.
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail